สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Welcome to.....

Baantorrak Nursery


รายละเอียด

ยินดีต้อนรับสู่....... เว็บไซต์ของบ้านทอรัก เนอสเซอรี่ 

บ้านทอรักเนอสเซอรี่เป็นสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

รับดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน ถึง 4 ปีโดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่น

และสื่อความรู้ต่างๆ นอกจากจะดูแลทางด้านร่างกายแล้วจะมีการเตรียมความพร้อมและ

ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา